Napisz
do nas
list!

Zainteresowany/a jedną z przedstawionych misji?

To teraz wzbudź nasze zainteresowanie!
Zgłoś się do nas, zostawiając swoje dane kontaktowe oraz listę skilli i motywacji, potocznie zwaną CV.

 

  Jakim stanowiskiem jesteś zainteresowany/a?
  Manager BiuraSpecjalista ds. logistyki i zaopatrzeniaOpiekun klienta angielskojęzycznegoArchitekt z żyłką handlowcaAccount Manager klienta niemieckojęzycznegoOpiekun klientaMam inny pomysł na siebie

  Załącz swoje CV:

  Część informacyjna
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Terra Group Bogusław Albinowski, ul. Sowińskiego 42a, 65-419 Zielona Góra,
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@terra-pl.eu,
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji z wyłączeniem braku akceptacji na przyszłe rekrutacje,
  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,